در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
شنبه تا پنجشنبه:
ناهار از ۱۲:۳۰ تا ۱۶:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا 23:00
جمعه:
ناهار از ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا ۲۳
ریال۱.۴۵۰.۰۰۰

لازانیا مرغ و پستو

لازانیا دست ساز ویترین، پستوی ریحان ایتالیایی، سینه مرغ مزه دار شده، موتزورلا