در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
ریال۴.۵۰۰.۰۰۰

کباب ترش سو وید با پلو

۲۵۰ گرم راسته ی خوابانده شده در آب انار ، سو وید پخته شده و رست شده با روکش گردو و سس انار با پلو