در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
شنبه تا پنجشنبه:
ناهار از ۱۲:۳۰ تا ۱۶:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا 23:00
جمعه:
ناهار از ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا ۲۳
ریال۴.۰۰۰.۰۰۰

کباب ترش سو وید با پلو

۲۵۰ گرم راسته ی خوابانده شده در آب انار ، سو وید پخته شده و رست شده با روکش گردو و سس انار با پلو