در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
شنبه تا پنجشنبه:
ناهار از ۱۲:۳۰ تا ۱۶:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا 23:00
جمعه:
ناهار از ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا ۲۳
ریال۲.۸۰۰.۰۰۰

پیتزا بروکلی سالسیچا

سس سفید، چدار و گودا، بروکلی‌طعم دار شده با چیلی و سیر، اسفناج،پیاز قرمز تنوری، سالسیچا