در حال حاضر سفارش نمی‌پذیریم
ریال۴.۱۰۰.۰۰۰

پیتزا بروکلی سالسیچا

سس سفید، چدار و گودا، بروکلی‌طعم دار شده با چیلی و سیر، اسفناج،پیاز قرمز تنوری، سالسیچا