در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
ریال۳.۱۰۰.۰۰۰

پیتزا بروکلی سالسیچا

سس سفید، چدار و گودا، بروکلی‌طعم دار شده با چیلی و سیر، اسفناج،پیاز قرمز تنوری، سالسیچا