در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
شنبه تا پنجشنبه:
ناهار از ۱۲:۳۰ تا ۱۶:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا 23:00
جمعه:
ناهار از ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا ۲۳
ریال۱.۸۰۰.۰۰۰

پیتزا کَچو پِپه

پنیر کوزه‌ای، موتزورلا تازه، پیاز تنوری شده، فلفل سیاه، خمیر پنیر