در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
ریال۳.۸۰۰.۰۰۰

سوسیس گریل

سوسیس دست ساز ۲۰۰ گرمی ویترین با گریوی، سالسای بندری و پوره سیب زمینی