در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
شنبه تا پنجشنبه:
ناهار از ۱۲:۳۰ تا ۱۶:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا 23:00
جمعه:
ناهار از ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا ۲۳
ریال۳.۷۰۰.۰۰۰

سوسیس گریل

سوسیس دست ساز ۲۰۰ گرمی ویترین با گریوی، سالسای بندری و پوره سیب زمینی