در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
شنبه تا پنجشنبه:
ناهار از ۱۲:۳۰ تا ۱۶:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا 23:00
جمعه:
ناهار از ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا ۲۳
ریال۲.۳۰۰.۰۰۰

لازانیا مرغ و اسفناج

لازانیا دست ساز ویترین، اسفناج، سینه مرغ مزه دار شده، موتزورلا و پاپریکا خشک