در حال حاضر سفارش نمی‌پذیریم
ریال۳.۵۰۰.۰۰۰

خورش بادمجان سو وید شده

بادمجان کبابی و سو وید شده و خورش لونگی با گردو به همراه پلو