در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
ریال۲.۶۰۰.۰۰۰

خورش بادمجان سو وید شده

بادمجان کبابی و سو وید شده و خورش لونگی با گردو به همراه پلو