در حال حاضر سفارش نمی‌پذیریم
ریال۶.۲۰۰.۰۰۰

خورش قلیه با ماهی

فیله ماهی جنوب پخته شده به روش سو وید و فر با خورش قلیه تند و ترش سرو شده با پلو