ریال۲.۹۰۰.۰۰۰

سیرابی آلا رومانا

پخته شده با سس گوجه، پنیر رنده شده، ریحان ایتالیایی، روغن زیتون فرابکر