در حال حاضر سفارش نمی‌پذیریم
ریال۵.۱۰۰.۰۰۰

پیتزا رست بیف

سس سفید، رست بیف، کرم بادمجان، گشنیز تازه و گلیز بالزامیک