در حال حاضر سفارش نمی‌پذیریم
ریال۲.۹۰۰.۰۰۰

کشک و کدو زعفرانی‌

رول کدو‌ رست شده، سرو با سس کشک و زعفران و‌ روغن نعنا