ریال۳.۹۰۰.۰۰۰

برگر پیاز کاراملی و چهار پنیر

برگر گوساله ی زغالی با پیاز کاراملی ، میکس پنیر ، دیژون ، نان خمیر ترش و سیب زمینی