در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
ریال۳.۴۰۰.۰۰۰

پیتزا بیکن و کارامل نمکی

بیکن دست‌ساز، سیب ترش، موتزورلا، بلوچیز و کارامل