ریال۴.۶۰۰.۰۰۰

پیتزا بیکن و کارامل نمکی

بیکن دست‌ساز، سیب ترش، موتزورلا، بلوچیز و کارامل