در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
شنبه تا پنجشنبه:
ناهار از ۱۲:۳۰ تا ۱۶:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا 23:00
جمعه:
ناهار از ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا ۲۳
ریال۲.۹۰۰.۰۰۰

پیتزا بیکن و کارامل نمکی

بیکن دست‌ساز، سیب ترش، موتزورلا، بلوچیز و کارامل