در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
شنبه تا پنجشنبه:
ناهار از ۱۲:۳۰ تا ۱۶:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا 23:00
جمعه:
ناهار از ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا ۲۳
ریال۲.۶۰۰.۰۰۰

پیتزا قارچ کره‌ای

سس سفید، قارچ دکمه‌ای مزه دار شده با کره، میکس چهار پنیر و فلفل پولی بیبر