ریال۲.۳۰۰.۰۰۰

پیتزا قارچ کره‌ای نیمه‌آماده

پیتزا قارچ کره‌ای نیمه‌آماده / پیتزا را پس از یخ زدایی در فر از قبل گرم شده به مدت پانزده تا بیست دقیقه حرارت دهید