در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
شنبه تا پنجشنبه:
ناهار از ۱۲:۳۰ تا ۱۶:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا 23:00
جمعه:
ناهار از ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا ۲۳
ریال۲.۵۵۰.۰۰۰

بشقاب مرغ

سینه مرغ سو وید شده و تف داده شده با کره، سرو با پوره‌ی سیب زمینی، سس شاتوت و میوه‌های تابستانی