در حال حاضر سفارش نمی‌پذیریم
ریال۹۵۰.۰۰۰

فوکاچا خمیر ترش و زیتون

فوکاچا خمیر ترش روغن زیتون و زیتون سبز

طریقه‌ی مصرف
بعد از یخ زدایی در دمای محیط چند دقیقه در فر یا توستر گرم کنید (بنا به سلیقه)