در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
شنبه تا پنجشنبه:
ناهار از ۱۲:۳۰ تا ۱۶:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا 23:00
جمعه:
ناهار از ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا ۲۳
ریال۹۵۰.۰۰۰

فوکاچا خمیر ترش و زیتون

فوکاچا خمیر ترش روغن زیتون و زیتون سبز

طریقه‌ی مصرف
بعد از یخ زدایی در دمای محیط چند دقیقه در فر یا توستر گرم کنید (بنا به سلیقه)