ریال۴.۶۵۰.۰۰۰

تاکو قلیه ماهی

فیله ماهی سوخاری، خورش قلیه، گشنیز تازه، پیکل فلفل و چیپس سیر