در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
شنبه تا پنجشنبه:
ناهار از ۱۲:۳۰ تا ۱۶:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا 23:00
جمعه:
ناهار از ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا ۲۳
ریال۲.۲۰۰.۰۰۰

تاکو قلیه ماهی

فیله ماهی سوخاری، خورش قلیه، گشنیز تازه، پیکل فلفل و چیپس سیر