در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
ریال۱.۴۰۰.۰۰۰

دیپ حمص

سرو شده با نان ویترین