در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
شنبه تا پنجشنبه:
ناهار از ۱۲:۳۰ تا ۱۶:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا 23:00
جمعه:
ناهار از ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا ۲۳
ریال۱.۷۵۰.۰۰۰

کالزونه کله جوش

بادمجان، نعنا، کشک، گردو کاراملی، ترب، کشمش، نعنا داغ و سیر