در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
ریال۲.۷۰۰.۰۰۰

کالزونه کله جوش

بادمجان، نعنا، کشک، گردو کاراملی، ترب، کشمش، نعنا داغ و سیر