در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
ریال۱.۸۵۰.۰۰۰

پیتزا مارگریتا

سس گوجه، موتزورلای تازه، ریحان و روغن زیتون فرابکر