در حال حاضر سفارش نمی‌پذیریم
ریال۲.۸۰۰.۰۰۰

پیتزا مارگریتا

سس گوجه، موتزورلای تازه، ریحان و روغن زیتون فرابکر