در حال حاضر سفارش نمی‌پذیریم
ریال۱.۷۵۰.۰۰۰

پیتزا مارگریتا نیمه‌آماده

پیتزا مارگریتا نیمه‌آماده / پیتزا را پس از یخ زدایی در فر از قبل گرم شده به مدت پانزده تا بیست دقیقه حرارت دهید