در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
شنبه تا پنجشنبه:
ناهار از ۱۲:۳۰ تا ۱۶:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا 23:00
جمعه:
ناهار از ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا ۲۳
ریال۱.۷۰۰.۰۰۰

ملانزانار

بادمجان کبابی پخت چهار مرحله ای طعم دار شده با سس انار، سس ارده ی سفید و پوره ی عدس (وجترین)