در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
ریال۲.۱۰۰.۰۰۰

ملانزانار

بادمجان کبابی پخت چهار مرحله ای طعم دار شده با سس انار، سس ارده ی سفید و پوره ی عدس (وجترین)