ریال۳.۵۰۰.۰۰۰

ملانزانار

بادمجان کبابی پخت چهار مرحله ای طعم دار شده با سس انار، سس ارده ی سفید و پوره ی عدس (وجترین)