ریال۲.۳۰۰.۰۰۰

کاسه مونس

کاهو رسمی، بیبی اسفناج، گوجه، خیار، لوبیا سفید و پیکل پیاز با درسینگ ترش و شیرین زنجبیل و عسل