در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
شنبه تا پنجشنبه:
ناهار از ۱۲:۳۰ تا ۱۶:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا 23:00
جمعه:
ناهار از ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا ۲۳
ریال۱.۳۰۰.۰۰۰

کاسه مونس

کاهو رسمی، بیبی اسفناج، گوجه، خیار، لوبیا سفید و پیکل پیاز با درسینگ ترش و شیرین زنجبیل و عسل