ریال۴.۹۰۰.۰۰۰

برگر ریکوتا پیاز

برگر گوساله‌ی زغالی با ریکوتای طعم دار شده، میوه‌های سو وید شده، پیاز گریل شده و کاهوی رسمی، نان خمیر ترش و سیب زمینی