در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
شنبه تا پنجشنبه:
ناهار از ۱۲:۳۰ تا ۱۶:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا 23:00
جمعه:
ناهار از ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا ۲۳
ریال۲.۷۰۰.۰۰۰

برگر ریکوتا پیاز

برگر گوساله‌ی زغالی با ریکوتای طعم دار شده، میوه‌های سو وید شده، پیاز گریل شده و کاهوی رسمی، نان خمیر ترش و سیب زمینی