در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
ریال۲.۷۰۰.۰۰۰

پیتزا ریکوتا چهارپنیر

سس سفید، میکس چهار پنیر، ریکوتای ویترین و گردوی کاراملایز شده