در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
شنبه تا پنجشنبه:
ناهار از ۱۲:۳۰ تا ۱۶:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا 23:00
جمعه:
ناهار از ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا ۲۳
ریال۲.۷۰۰.۰۰۰

پیتزا ریکوتا چهارپنیر

سس سفید، میکس چهار پنیر، ریکوتای ویترین و گردوی کاراملایز شده