در حال حاضر سفارش نمی‌پذیریم
ریال۳.۸۰۰.۰۰۰

پیتزا ریکوتا چهارپنیر

سس سفید، میکس چهار پنیر، ریکوتای ویترین و گردوی کاراملایز شده