در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
ریال۳.۱۰۰.۰۰۰

پیتزا سالسیچا

سس گوجه، سوسیس دست ساز، موتزورلا، پیاز قرمز و روغن مزه دار شده با سماق