در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
شنبه تا پنجشنبه:
ناهار از ۱۲:۳۰ تا ۱۶:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا 23:00
جمعه:
ناهار از ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا ۲۳
ریال۲.۲۰۰.۰۰۰

پیتزا سالسیچا

سس گوجه، سوسیس دست ساز، موتزورلا، پیاز قرمز و روغن مزه دار شده با سماق