در حال حاضر سفارش نمی‌پذیریم
ریال۳.۵۰۰.۰۰۰

پیتزا اسفناج سیاهمزگی

سس رزه، اسفناج مزه‌دار شده، پنیر موتزورلا، ریکوتای ویترین و پنیر سیاهمزگی