در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
ریال۲.۷۰۰.۰۰۰

پیتزا اسفناج سیاهمزگی

سس رزه، اسفناج مزه‌دار شده، پنیر موتزورلا، ریکوتای ویترین و پنیر سیاهمزگی