در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
شنبه تا پنجشنبه:
ناهار از ۱۲:۳۰ تا ۱۶:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا 23:00
جمعه:
ناهار از ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا ۲۳
ریال۱.۸۰۰.۰۰۰

پیتزا اسفناج سیاهمزگی

سس رزه، اسفناج مزه‌دار شده، پنیر موتزورلا، ریکوتای ویترین و پنیر سیاهمزگی