در حال حاضر سفارش نمی‌پذیریم
ریال۲.۷۰۰.۰۰۰

سالاد تمرهندی

کاهوی لیتل جم، پیاز اسلایس شده، پیکل ترب قرمز،آجیل کاراملایز شده و روغن زیتون فرابکر با درسینگ تمر هندی