در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
شنبه تا پنجشنبه:
ناهار از ۱۲:۳۰ تا ۱۶:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا 23:00
جمعه:
ناهار از ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا ۲۳
ریال۱.۵۰۰.۰۰۰

ساندویچ سبزیجات

سبزیجات رست شده با خمیرنان ترش (درصورت تمایل به سرو بصورت وگن یا وجترین در بخش توضیحات سفارش اشاره شود)