در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
ریال۲.۱۰۰.۰۰۰

ساندویچ سبزیجات

سبزیجات رست شده با خمیرنان ترش (درصورت تمایل به سرو بصورت وگن یا وجترین در بخش توضیحات سفارش اشاره شود)