در حال حاضر سفارش نمی‌پذیریم
ریال۳.۵۰۰.۰۰۰

ساندویچ سبزیجات

سبزیجات رست شده با خمیرنان ترش (درصورت تمایل به سرو بصورت وگن یا وجترین در بخش توضیحات سفارش اشاره شود)