ریال۲.۴۰۰.۰۰۰

سالاد ویترین

لبو، شلغم، خیار، نخود، پیاز قرمز، سس ویترین و ارده