در حال حاضر سفارش‌گیری غیرفعال است
شنبه تا پنجشنبه:
ناهار از ۱۲:۳۰ تا ۱۶:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا 23:00
جمعه:
ناهار از ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰
شام از ۱۹:۳۰ تا ۲۳
ریال۱.۶۰۰.۰۰۰

کاسه ویترین

کاهو رسمی، روکولا، کلم قرمز، گوجه گیلاسی، لوبیا قرمز، تخم کتان با درسینگ سس انار