در حال حاضر سفارش نمی‌پذیریم
ریال۲.۳۰۰.۰۰۰

کاسه ویترین

کاهو رسمی، روکولا، کلم قرمز، گوجه گیلاسی، لوبیا قرمز، تخم کتان با درسینگ سس انار